Flibanseriini: lääke naisten hypoaktiiviseen seksuaaliseen haluttomuuteen

Flibanseriini, joka tunnetaan kauppanimellä Addyi, on ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa Yhdysvaltain lääkeviraston (FDA) hyväksymä lääke esivaihdevuodellisen hypoaktiivisen seksuaalisen haluttomuuden häiriötilan (HSDD) hoitoon. HSDD tarkoittaa siis ennen vaihdevuosia ilmenevää seksuaalista haluttomuutta, jonka aiheuttaa jokin muu syy kuin potilaan fyysinen tai psyykkinen tila, parisuhteen ongelmat tai joidenkin lääkkeiden käyttäminen. Jopa 10–20 prosenttia naisista kärsii jossain vaiheessa HSDD:stä tai sen kaltaisista oireista. Flibanseriini on hormoniton lääkevalmiste hypoaktiivisen seksuaalisen haluttomuuden hoitoon, ja sen käyttäminen edellyttää reseptiä.

Alun perin flibanseriinin kehitti saksalainen lääkeyritys Boehringer Ingelheim. Yritys kuitenkin keskeytti lääkkeen kehittämisen vuonna 2010, kun FDA hylkäsi lääkkeestä tehdyn hakemuksen ja sen markkinoille pääsyn. Hylkäyksen jälkeen Sprout Pharmaceuticals osti lääkkeen oikeudet. FDA hyväksyi flibanseriinin markkinoille elokuussa 2015. Flibanseriini on herättänyt paljon kritiikkiä, ja erityisesti naisterveysjärjestöt ovat kritisoineet lääkkeen markkinointia. Lääkettä on kutsuttu myös naisten Viagraksi, vaikka flibanseriinin vaikutusmekanismi on täysin erilainen kuin Viagran.

Miten flibanseriini vaikuttaa?

Viagran tavoin flibanseriinikin löydettiin ikään kuin vahingossa. Alun perin flibanseriinilla oli tarkoitus hoitaa masennusta, mutta sillä ei kliinisissä tutkimuksissa osoitettu olevan vaikutusta masennukseen. Sen sijaan tutkimuksiin osallistuneet naiset raportoivat flibanseriinin vaikuttaneen positiivisesti heidän seksuaalisuuteensa. Naiset kertoivat muun muassa halukkuuden nousemisesta ja aiempaa tyydyttävämmästä sukupuolielämästä. Tutkimusten päätyttyä osa niihin osallistuneista naisista ei halunnut luopua flibanseriinin käytöstä, mikä johti siihen, että masennuslääkkeen sijaan alettiin kehittää lääkettä, joka auttaisi naisten seksuaalisen haluttomuuden hoidossa.

Flibanseriini on hormoniton lääkeaine, joka vaikuttaa keskushermostoon. Sen toimintamekanismi poikkeaa miesten erektiovaikeuksien hoidossa käytettävien lääkkeiden toimintatavasta. Flibanseriinin toimintamekanismia ei tunneta tarkalleen, mutta lääkeaine säätelee useita aivojen välittäjäaineita, jotka vaikuttavat seksuaaliseen halukkuuteen. Valmistajan mukaan flibanseriini korjaa seksuaaliseen kiihottumiseen vaikuttavien dopamiinin ja noradrenaliinin epätasapainoa ja alentaa samalla serotoniinin määrää. Flibanseriini määritellään usein serotoniinireseptoreiden täysagonistiksi ja dopamiinireseptoreiden osittaisagonistiksi.

Flibanseriinin käyttö

Tavallisin ja tehokkain annos flibanseriinia on sata milligrammaa päivässä. Addyi-kauppanimellä flibanseriinia myydään kalvopäällysteisinä tabletteina. Lääkettä otetaan yksi tabletti kerran päivässä, mieluiten juuri ennen nukkumaanmenoa. Näin vähennetään pyörtymisriskiä sekä uneliaisuuden ja lääkkeen rauhoittavan vaikutuksen mahdollisesti aiheuttamia haittavaikutuksia. Mikäli potilas ei huomaa kahdeksan viikon aikana muutoksia seksuaalisessa halukkuudessaan, on suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen. Flibanseriinia saavat käyttää ainoastaan naiset, joilla ei ole vielä ollut vaihdevuosia ja jotka eivät ole aiemmin kärsineet haluttomuudesta.

Flibanseriinin haitta- ja yhteisvaikutukset

Flibanseriinilla ei ole todettu vakavia eikä pitkäkestoisia haittavaikutuksia. Sen aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä. Koska flibanseriini on hormoniton valmiste, se ei vaikuta elimistön hormonitasoihin, sykkeeseen eikä verenpaineeseen.

Flibanseriinin käytön aikana usein ilmeneviä haittavaikutuksia ovat huimaus, ahdistuneisuus, väsymys, suun kuivuminen, unettomuus, pahoinvointi sekä uneliaisuus. Lääke voi aiheuttaa myös painonlaskua.

Alkoholin ja flibanseriinin käyttöä yhtä aikaa on syytä välttää, sillä niiden samanaikainen käyttö lisää pyörtymisriskiä. Pyörtyminen aiheutuu alentuneesta verenpaineesta, ja joissakin tapauksissa verenpaine saattaa laskea jopa vaarallisen alhaiseksi. Lääkehoito CYP3A4-inhibiittoreilla voi niin ikään lisätä pyörtymisriskiä, koska kyseiset inhibiittorit häiritsevät flibanseriinin hajoamista elimistössä.

Flibanseriinin vasta-aiheet

Flibanseriini on osoittautunut hämmästyttävän turvalliseksi lääkkeeksi, jolla on vain vähän haittavaikutuksia ja vasta-aiheita. Flibanseriinin käyttöä ei suositella maksan toimintahäiriöistä kärsiville potilaille. Flibanseriinin ja CYP3A4-inhibiittoreita sisältävän lääkityksen samanaikainen käyttö on kielletty. CYP3A4-entsyymit osallistuvat erityisesti maksassa ja ohutsuolessa lääkeainemetaboliaan, ja ne voivat joko heikentää tai vahvistaa liian paljon lääkeaineiden tehoa. Flibanseriinia ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti alkoholin kanssa, koska niiden yhteisvaikutus voi johtaa verenpaineen voimakkaaseen laskuun ja pyörtymiseen.

Flibanseriinin käyttö on kielletty miehiltä sekä jo vaihdevuodet ohittaneilta naisilta. Sen kohderyhmään kuuluvat hypoaktiivisesta seksuaalisesta haluttomuudesta kärsivät naiset, joiden vaihdevuodet eivät ole vielä alkaneet.

Flibanseriini edellyttää lääkärin kirjoittamaa reseptiä. Addyi-kauppanimellä myytävää lääkevalmistetta on saatavilla ainoastaan niistä apteekeista, jotka kuuluvat Addyin REMS-ohjelmaan (Risk Evaluation and Mitigation Strategy). Lääkevalmistetta ei ole saatavilla suomalaisista apteekeista, eikä se kuulu Kela-korvauksen piiriin.